ТЕМА: “ВИВЧЕННЯ ЗАСОБІВ СУШКИ ІЗОЛЯЦІЇ ОБМОТОК

ТРАНСФОРМАТОРІВ”

2.МЕТА РОБОТИ:

2.1. Вивчити діючі засоби сушки трансформаторів.

2.2. Провести розрахунок індукційної обмотки для сушки обмотки трансформатора засобом втрат у сталі.

2.3. Здійснити пробну сушку ізоляції обмотки трансформатора.

3.ОБЛАДНАННЯ:

3.1. Силовий трансформатор ТМ63, Р=63 кВА, 350/127, 3-х фазн. - 1 шт.

3.2. Знижувальний трансформатор СТ, 1-о фазний - 1 шт.

3.3. Амперметр Э-377, 30 А - 1 шт.

3.4. Вольтметр Э-30, 500 В - 1 шт.

3.5. Вольтметр Э-515, 600 В - 1 шт.

3.6. Автоматичний вимикач А3163, 380 В - 1 шт.

3.7. Термометр 100 °С - 1 шт.

4.ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

4.1. По даній інструкції вивчити пункти 5.1., 5.2., 5.3. Записати їх та накреслити малюнки: 1, 2, 3, 4.

4.2. Провести розрахунок індукційної обмотки для сушки трансформатора.

6. РОЗРАХУНОК ІНДУКЦІЙНОЇ ОБМОТКИ:

6.1. Записати технічні дані трансформатора.

6.2. Виміряти опір зволоженої обмотки.

6.3. Виконати розрахунок індукційної обмотки:

6.3.1. Потужність індукційної обмотки, необхідної ТЕМА: “ВИВЧЕННЯ ЗАСОБІВ СУШКИ ІЗОЛЯЦІЇ ОБМОТОК для сушки:

Р=КЕ* (100 - t°)* 0.001; [Вт];

де К=12 - коефіцієнт для неутепленого баку;

Е - бокова поверхня баку; [м2 ];

t° - температура навколишньої середи (виміряти).

6.3.2. Струм в обмотках:

І=Р/(U * cos f); [А];

де U - підведена напруга; [ В ]; 60 В; cosf =0.6;

6.3.3. Переріз дроту:

S=І / j ; [мм2];

де j = 3 - 4 [А/мм2] - щільність струму.

6.3.4. Кількість витків намагнічувальної обмотки (Н.О.):

W = (U * А) / l ;

де l - довжина витка; [м];

А - коефіцієнт, який залежить від удільних втрат = 1.9

6.4. Ввімкнути установку для сушки трансформатора.

7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

7.2. Коли треба сушити обмотки трансформатора?

7.2. Яким повинен бути опір ізоляції обмоток трансформатора після сушки?

8. ЛІТЕРАТУРА:

8.1. Гуревич Г.І. “Монтаж, експлуатація та ремонт ТЕМА: “ВИВЧЕННЯ ЗАСОБІВ СУШКИ ІЗОЛЯЦІЇ ОБМОТОК електрообладнання металургійних підприємств”.


documentaganqqz.html
documentaganybh.html
documentagaoflp.html
documentagaomvx.html
documentagaougf.html
Документ ТЕМА: “ВИВЧЕННЯ ЗАСОБІВ СУШКИ ІЗОЛЯЦІЇ ОБМОТОК