Структурна схема СЕП літака. Основні, резервні та аварійні джерела електроенергії

Структурна схема СЕП літака представлена на рис. 3.2. На структурної схемі електропостачання у спрощеному вигляді показані джерела ЕЕ та силова розподільна мережа з частиною комутаційної та захисної апаратури.

Позначення, наведені на схемі, відповідають наступним елементам СЕП:

АКК1, АКК2 – акумуляторні батареї 20FP25H1СT-R;

Г1, Г2 – генератори 30030-140 змінного трифазного струму напругою 115/200 В частотою 340–515 Гц з приводом від двигуна ТВ3-117ВМА-СБМ1;

ГВСУ – генератор ГТ16ПЧ8ЕД змінного трифазного струму напругою 115/200 В частотою 400 Гц з приводом від двигуна допоміжної силової установки АИ-9;

ВУ1, ВУ2, ВУ3 – випрямні пристрої F11RB4140, які перетворюють електроенергію змінного трифазного струму напругою 115/200 В частотою 340–515 Гц в електроенергію постійного струму напругою Структурна схема СЕП літака. Основні, резервні та аварійні джерела електроенергії 27 В;

АЗУ1, АЗУ2, АЗУ3 – апарати АЗУВУ200Б, які призначені для підключення до бортової мережі і відключення від неї випрямних пристроїв, захисту цих пристроїв і мережі від коротких замикань, а також для видачі сигналу про підключення випрямних пристроїв до мережі;

ПТ1, ПТ2, ПТ3 – трифазні статичні перетворювачі ПТС-2500, які перетворюють електроенергію постійного струму в електроенергію змінного трифазного струму напругою 115/200 В частотою 400 Гц;

ЦРУ – центральні розподільні пристрої;

РУ – розподільні пристрої;

АВШ1, АВШ2 – аварійні шини постійного струму;

ШРАП 115/200 В – рознімання аеродромного живлення змінного струму ШРАП-340с;

ШРАП 27 В – рознімання аеродромного живлення постійного струму
ШРАП-280С.

Елементи СЕП, що входять до складу СЕП лівого Структурна схема СЕП літака. Основні, резервні та аварійні джерела електроенергії борту позначені цифрою 1 (АКК1, Г1, ВУ1, АЗУ1, ПТ1, Ш1, АВШ1 та ін.), а елементи СЕП правого борту – цифрами 2 і 3 (АКК2, Г2, ВУ2 і ВУ3, АЗУ2 і АЗУ3, ПТ2 і ПТ3, Ш2, АВШ2 та ін.).


Рис. 3.2. Структурна схема СЕП літака.


Рис. 3.2. Структурна схема СЕП літака.


СЕП змінним трифазним струмом напругою 115/200 В змінної частоти включає в себе генератори Г1 та Г2, а також ГДСУ, що є первинною, так як її генератори перетворюють механічну енергію двигунів безпосередньо в електричну енергію. При цьому генератори Г1 та Г2, які встановлено по одному на кожному маршовому двигуні літака (частота генераторів 340–515 Гц), є Структурна схема СЕП літака. Основні, резервні та аварійні джерела електроенергії основними джерелами ЕЕ, а генератор ГДСУ, номінальна частота якого 400 Гц, встановлений на двигуні ДСУ є резервним джерелом ЕЕ. Кожен з генераторів (Г1, Г2 і ГДСУ) працює зі своєю апаратурою регулювання, захисту, управління і комутації. В системі передбачено також живлення споживачів від аеродромного джерела змінного струму напругою 115/200 В номінальною частотою 400 Гц.

СЕП постійним струмом напругою 27 В включає в себе випрямні пристрої ВУ1, ВУ2 і ВУ3, комутаційну і захисну апаратуру та є вторинною, перетворюючи ЕЕ змінного струму напругою 115/200 В змінної частоти в ЕЕ постійного струму напругою
27 В. Випрямні пристрої ВУ1 і ВУ2 є основними джерелами ЕЕ, а ВУ3 – резервним. Акумуляторні батареї АКК Структурна схема СЕП літака. Основні, резервні та аварійні джерела електроенергії1 і АКК2, що входять в цю систему є аварійними джерелами.

СЕП змінним струмом напругою 115/200 В постійною частотою 400 Гц включає в себе перетворювачі ПТ1, ПТ2 і ПТ3, захисні і комутувальні пристрої, є вторинною, так як перетворювачі ПТ1, ПТ2 і ПТ3 перетворюють ЕЕ постійного струму напругою 27 В в ЕЕ змінного трифазного струму напругою 115/200 В частотою 400 Гц. Перетворювачі ПТ1 і ПТ2 є основними джерелами ЕЕ, а перетворювач ПТ3 – резервним (при відмові ПТ1 або ПТ2) або аварійним (при переході на аварійне живлення) джерелом.Для передачі ЕЕ від джерел до споживачів передбачено центральні розподільні пристрої (ЦРП) та розподільні пристрої (РП), що включають в себе силові шини Структурна схема СЕП літака. Основні, резервні та аварійні джерела електроенергії, елементи захисту та комутації.

Всі СЕП літака автоматизовані, що в більшості випадків не вимагає застосування ручних операцій для перемикання джерел при виникненні несправностей.

У системах електропостачання передбачені різні види захисту, які автоматично вимикають джерело, що відмовило, або несправну ділянку розподільчої мережі.

Для підвищення надійності системи електропостачання побудовані за принципом двох бортів, тобто джерела ЕЕ розміщені з різних бортів літака.


documentagaqmqb.html
documentagaquaj.html
documentagarbkr.html
documentagariuz.html
documentagarqfh.html
Документ Структурна схема СЕП літака. Основні, резервні та аварійні джерела електроенергії